Ministerul Afacerilor Interne

TEHNIC

TEHNIC

Structura Tehnic are în compunere două compartimente:

Compartimentul Armament, Geniu - Chimic, Foto, Criminalistic, Audio -Video

Administrează:
- materialele specifice compartimentului. Gama acestora este variată, necesitând cunoştinţe temeinice de specialitate; 
-  poligoanele de tragere cu armamentul din dotare.

Asigură:
- asistenţa tehnică necesară pe timpul executării tragerilor; 
- exploatarea legală şi raţională a mijloacelor tehnice; 
- gestionarea şi evidenţa bunurilor materiale de resortul a.g.ch.f.c.; 
- lucrările de mentenanţă pentru mijloacele tehnice din dotare; 

Compartimentul Exploatare Auto

   Administrează mijloacele de transport aparţinând şcolii, asigurând mobilitatea terestră necesară îndeplinirii misiunilor. 
   Gama autovehiculelor din dotare este variată, fiind compusă din autovehicule din producţie internă şi externă, astfel: 
        » Autoturisme: AUDI, VOLKSWAGEN, MERCEDES, RENAULT, DACIA, ARO; 
        » Autospeciale: MERCEDES, DAC; 
        » Autobuze şi microbuze : MERCEDES, RD, ROCAR; 
        » Autocamioane: RABA, ROMAN; 
        » Motociclete: BMW

- execută misiuni de transport pe linie operativă şi de serviciu; 
- asigură exploatarea legală şi raţională a mijloacelor de transport din dotare; 
- execută lucrări de mentenanţă la mijloacele de transport din dotare; 
- asigură gestionarea şi evidenţa bunurilor materiale de resortul auto şi a carburanţilor - lubrifianţilor necesari funcţionării autovehiculelor; 
- ţine evidenţa exploatării şi bunei funcţionări a tehnicii conform normativelor în vigoare; 
- intervine cu mijloacele din dotare pentru rezolvarea problemelor de urgenţă medicală sau în cazul producerii unor incendii ori calamităţi naturale; 
- asigură pregătirea profesională a conducătorilor auto în scopul exploatării raţionale a tehnicii şi evitării accidentelor de circulaţie sau tehnice. 


Totodată această structură gestionează şi activitatea de protecţie a mediului şi P.S.I. urmărind:
   - punerea în aplicare şi verificarea respectării prevederilor actelor normative specifice; 
   - asigură cadrul necesar colectării selective a deşeurilor şi ţine evidenţa acestora;
   - monitorizează în permanenţă activităţile specifice protecţiei mediului şi asigurării împotriva incendiilor.

 

Admitere 2020

Precizari privin admiterea in Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina

Detalii

Relatii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina.

Detalii

Agenda Conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Scolii de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina.

Detalii