Ministerul Afacerilor Interne

Serviciul Metodică, Planificare şi Bibliotecă

SERVICIUL METODICĂ, PLANIFICARE ŞI BIBLIOTECĂ

Procesul didactic desfăşurat în şcoală este asigurat şi sprijinit prin activităţi care se desfăşoară în cadrul unor servicii distincte şi a căror prezentare completează imaginea de ansamblu asupra şcolii.

Punerea în mişcare a marelui „angrenaj” numit proces de învăţământ necesită o atentă organizare care se realizează în cadrul Serviciului Metodică, Planificare şi Bibliotecă

Orice proces de învăţământ se bazează pe propria concepţie de proiectare, care impune organizarea internă şi standarde ce trebuie respectate.    Un sistem educaţional bine proiectat, este cel care face posibilă evaluarea corespunzătoare a procesului de învăţământ: evaluarea deciziei globale, a activităţii catedrelor, profesorilor şi a performanţelor elevilor. 

Din acest punct de vedere, procesul de învăţământ desfăşurat în şcoală reprezintă un complex de acţiuni proiectate, organizate şi evaluate în mod conştient într-o interacţiune bine coordonată şi anume: elaborarea planurilor de perspectivă ale şcolii, organizarea, desfăşurarea concursurilor de admitere şi a examenelor de absolvire, a examenelor de acordare a gradului profesional, ţinerea evidenţei şcolare şi eliberarea actelor de studii, gestionarea şi distribuirea fondului de carte, realizarea programului orar. 

Aşa se explică existenţa acestui serviciu răspunzător de organizarea şi planificarea judicioasă a activităţilor, cu rol de punere în aplicare a planurilor şi programelor de învăţământ; serviciul este conceput ca un sistem ordonat, având corelaţii interne funcţionale, realizat în raport cu principiile logicii ştiinţifice şi didactice care au în vedere particularităţile psihologice şi formative ale elevilor.

Admitere 2022

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.