Ministerul Afacerilor Interne

Psihologie

PSIHOLOGIE

Asistenţa psihologică este asigurată de către cms. de poliţie BĂDILĂ Anca-Elena și cms. de poliție ALEXE Valentina. Acestea se subordonează direct directorului şcolii şi are următoarele atribuţii:

1. asigură cunoaşterea şi asistenţa psihologică a elevilor în vederea formării unei personalităţi autonome, creative, armonioase a acestora; 

2. realizează completarea şi validarea evaluărilor psihologice efectuate în procesul de recrutare; 

3. desfăşoară evaluări psihologice şi activităţi pentru cunoaşterea elevilor şi dezvoltarea lor personală şi socială; 

4. analizează cauzele comportamentelor deviante şi propune soluţii pentru integrarea şcolară a elevilor; 

5. realizează activităţi de consiliere individuală şi de grup pentru elevi şi personalul unităţii; 

6. colaborează cu diriginţii, şefii de structuri, medicul şcolii şi şeful structurii management resurse umane pentru completarea fişelor psiho-pedagogice; 

7. desfăşoară programe de intervenţie psihologică şi prevenţie; 

8. realizează diagnoza organizaţională pentru fundamentarea măsurilor privind ameliorarea calităţii vieţii socioprofesionale; 

9. desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul învăţământului.

Admitere 2022

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.