Ministerul Afacerilor Interne

Învățământ

Misiunea Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina este de a asigura formarea iniţială, în conformitate cu cerinţele standardelor ocupaţionale şi standardelor de evaluare a calităţii educaţiei, pe baza standardelor de pregătire profesională elaborate la nivelul instituţiilor de învăţământ.

Aceste obiective au presupus managerierea activităţii instructiv-educativă prin stabilirea unor scopuri bine definite, axate pe principii de eficienţă, eficacitate şi calitate, în corelare cu elementele strategice ale educaţiei naţionale bazate pe abordarea intermodulară şi sistematică a procesului de predare-învăţare-evaluare.

Programul Phare TVET 2001, de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic, a condus la elaborarea a două acte normative aprobate prin ordine ale ministrului educaţiei naţionale: 

  1. Ordinul M.E.N. nr. 3973 stabileşte cele două documente de bază de organizare şi desfăşurare a învăţământului postliceal – Standardul de Pregătire Profesională şi Curriculumul;
  2. Ordinul M.E.N. nr. 3974 pentru aprobarea Manualului de scriere a unităţilor de competenţă, se află la baza elaborării standardelor de pregătire profesională pentru calificările corespunzătoare nivelurilor 1,2 şi 3.

Standardul de Pregătire Profesională reprezintă documentul care descrie o calificare profesională prin unităţi de competenţă necesare desfăşurării unei activităţi profesionale într-un anumit domeniu. Un aspect deosebit de important îl reprezintă faptul că la elaborarea standardelor de pregătire profesională se vor avea în vedere şi standardele ocupaţionale, în cazul în care acestea există, care au fost realizate conform metodologiilor Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare (C.O.S.A.).  Standardul de pregătire profesională cuprinde un număr de credite asociat acestora (de regulă 15 - 30 credite, respectiv un total de 900 – 1800 ore, în funcţie de complexitatea calificării) şi trei tipuri de unităţi de competenţă: cheie, generale (pot fi transferate mai multor calificări din acelaşi domeniu) şi specializate.

Curriculumul scris (plan de învăţământ) şi Programa şcolară are la bază Standardul de pregătire profesională. Curriculumul se dezvoltă pe module determinate de structura unităţilor de competenţă/module.

Totodată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 588/2005 pentru aprobarea Ghidului carierei, în şcoala noastră sunt organizate cursuri de formare continuă / perfecţionare la solicitarea direcţiilor central din cadrul Poliţiei Române.

Spre exemplu, pe parcursul anului 2014 un număr de 600 ofiţeri şi agenţi de poliţie vor parcurge, pe baza unei planificări tematice, sesiuni de instruire în domeniul noului COD PENAL şi noului COD de PROCEDURĂ PENALĂ.

Admitere 2022

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.