Ministerul Afacerilor Interne

Control Intern

CONTROL INTERN

Una dintre funcţiile de bază ale managementului o reprezintă controlul, deopotrivă ca acţiune de monitorizare, cât şi de evaluare, fiind procesul prin care managerul se asigură că activităţile se realizează conform planificării şi că este obţinut progresul în direcţia obiectivelor stabilite.

De aici rezultă, în fapt, corelaţiile necesare cu celelalte funcţii manageriale, orientate pe axa planificare – organizare – implementare - coordonare – control – monitorizare – evaluare – conducere. 

În actul managerial, controlul relevă dovada realizării acţiunilor propuse în vederea atingerii obiectivelor entităţii, iar noul cadru de desfăşurare a controlului intern, a preluat experienţa anterioară a managerilor şcolii, repunând-o în valoare prin prisma orientărilor subordonate la nivel naţional sistemului de control intern/managerial. Intrarea în vigoare a Ordinului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entităţilor publice, emis de Secretariatul General al Guvernului, determină modificarea practicilor cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern / managerial, la nivelul instituţiilor publice din Ministerul Afacerilor Interne.

Actul controlului a fost modelat şi de prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 118 din 16.06.2011 privind organizarea si executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne.

Având în vedere, pe de o parte, importanţa domeniului controlului intern, iar pe de altă parte, ancorarea deplină a instituţiei noastre în eşafodajul prefigurat de standardele controlului intern/managerial, în statul de organizare al şcolii este prevăzut Compartimentul Control Intern, care, prin cele două funcţii ale sale, gestionează întreaga problematică a celor două domenii de activitate, asigurând desfăşurarea la un înalt nivel de performanţă a actului managerial.

Printre activităţile complexe desfăşurate în cele două domenii susamintite, prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Scolii, enumerăm:
- monitorizarea planificării şi desfăşurării controalelor pe spaţiul şcolii şi implicarea directă în activităţi de control dispuse de conducerea şcolii;
- participarea prin desemnare în comisiile de cercetare administrativă şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor;
- participare prin desemnare pentru desfăşurarea cercetărilor prealabile;
- îndeplinirea atribuţiilor privind coordonarea, monitorizarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial;
- aplicarea prevederilor Metodologiei de determinare a riscurilor de corupţie.

Colectivul:
- cms. șef de poliţie BEJAN Tiberiu - Petre
- cms. de poliţie ZOTESCU Alexandru - Gabriel

Admitere 2022

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.