Ministerul Afacerilor Interne

Consiliul profesoral

CONSILIUL PROFESORAL

Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic - instructori de ordine şi securitate publică / instructori militari, şeful structurii resurse umane, şeful de stat major, după caz, ofiţerii structurii metodică planificare învăţământ şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.

Admitere 2022

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.