Ministerul Afacerilor Interne

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) este formată din 3 - 9 membri.

Conducerea ei operativă este asigurată de un coordonator desemnat de director / comandant, de regulă directorul adjunct / locţiitorul comandantului pentru învăţământ. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:

  • elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducere, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
  • elaborează, anual, raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei, pe baza căruia directorul/comandantul realizează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului. Raportul anual de evaluare internă a calităţii este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
  • elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
  • cooperează cu structurile specializate ale MAI, cu ARACIP, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.

Admitere 2022

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.