Ministerul Afacerilor Interne

Catedra de Pregătire Poliţienească

CATEDRA DE PREGĂTIRE POLIŢIENEASCĂ

Personalul didactic şi didactic auxiliar al catedrei Pregătire poliţienească formează elevilor deprinderile de bază necesare îndeplinirii sarcinilor ca agent de poliţie, în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, prevenirii şi contracarării fenomenului infracţional, apărării proprietăţii private şi publice.

Prin activităţile didactice desfăşurate sunt achiziţionate, în conformitate cu Standardul ocupaţional şi Standardul de pregătire profesională, următoarele competenţe:

A. În cadrul Modulului: Menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică:

- Desfăşoară activităţi de siguranţă publică;
- Aplică măsuri poliţieneşti cu caracter preventiv;
- Aplică măsuri poliţieneşti cu caracter coercitiv.

B. În cadrul Modulului: Realizarea intervenţiei poliţieneşti:

- Aplică tactica intervenţiei poliţieneşti;
- Gestionează situaţii conflictuale.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, catedra dispune de o bază logistică generoasă formată din sală documentară, poligon de aplicaţie cu săli multifuncţionale (Simulator de tactică şi trageri, casă tactică etc.), echipamente informatice şi de comunicaţie, mijloace de intervenţie din dotarea agenţilor de poliţie şi mijloace de protecţie în vederea asigurării securităţii şi sănătăţii cursanţilor şi personalului didactic.

Pentru îmbunătăţirea fondului documentar al catedrei, anual este editat Manualul de Tactică şi alte auxiliare curriculare.

Catedra transmite informaţii referitoare la:

  • atribuţiile poliţiei şi organizarea structurilor;
  • drepturile şi obligaţiile de serviciu ale poliţiştilor;
  • regulile generale de tactică poliţienească;
  • actele de identitate ce se eliberează cetăţenilor români;
  • documente pentru legitimarea cetatenilor români si străini aflaţi pe teritoriul României;
  • măsurile poliţieneşti şi regulile de tactică a acestora;
  • condiţiile şi cazurile prevăzute de lege care impun luarea măsurilor poliţieneşti;
  • categoriile de persoane asupra cărora se pot executa măsurile poliţienesti;
  • mijloacele de imobilizare din dotarea poliţiştilor şi cazurile legale de folosire a acestora;
  • formele de intervenţie pentru menţinerea climatului de siguranţă publică.

Admitere 2022

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.