Ministerul Afacerilor Interne

Catedra de Educaţie fizică, Autoapărare şi Instrucţia tragerii

CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ, AUTOAPĂRARE ŞI INSTRUCŢIA TRAGERII

Aria curriculară instrucţia tragerii

1. Aplică normele de conduită profesională – prin cunoaşterea şi aplicarea regulilor, normelor privind portul uniformei, modului de comportare în context organizaţional, prin identificarea faptelor pentru care se acordă/ aplică recompense/ sancţiuni, a procedurii cercetării prealabile, prin delimitarea răspunderii materiale, prin cunoaşterea formelor de manifestare a corupţiei, a cauzelor actelor de corupţie, prevenirii şi combaterii fenomenului de corupţie, prin aplicarea regulilor de acces în instituţie.

2. Rezolvă sarcini profesionale în echipă – prin formarea unor deprinderi de cooperare intra şi interinstituţională, prin pregătirea pentru îndeplinirea rolului de tutore, rol solicitat în activitatea profesională ulterioară.

3. Aplică norme de securitate şi sănătate în muncă şi reguli de prim ajutor - prin cunoaşterea şi aplicarea  normelor generale şi specifice de securitate şi sănătate în muncă pentru personalul din structurile M.A.I., a normelor tehnice de securitate, prevenire şi stingere a incendiilor.

4. Aplică prevederile legislaţiei şi regulamentelor militare - prin cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul militar şi a regulamentelor militare; aplicarea normelor privind conduita regulamentară în diferite situaţii.

5. Execută mişcări şi tehnici specifice acţiunilor militare - prin - formarea deprinderilor în executarea poziţiilor şi mişcărilor specifice activităţilor şi acţiunilor militare; însuşirea noţiunilor generale de topografie militară în vederea folosirii acestora în îndeplinirea misiunilor; cunoaşterea modului de acţiune pe timpul producerii situaţiilor de protecţie civilă.

6. Aplică reguli privind utilizarea armamentului individual - prin cunoaşterea reglementărilor privind armamentul individual şi muniţia din dotare, a armamentului din dotare şi formarea deprinderilor de utilizare a armamentului individual.

7. Execută foc cu armamentul din dotare - prin cunoaşterea condiţiilor specifice şedinţelor de tragere, aplicarea operaţiunilor pentru tragere, formarea deprinderilor şi dezvoltarea calităţilor motrice, în vederea executării tragerilor.

Aria curriculară educaţie fizică şi autoapărare

1. Demonstrează aptitudini, calităţi, deprinderi şi priceperi motrice - prin asigurarea dezvoltării calităţilor motrice de bază (viteză optimă de alergare, îndemânare în executarea acţiunilor motrice complexe, forţă corespunzătoare pentru toată musculatura organismului şi rezistenţă adecvată pentru susţinerea unor eforturi intense şi prelungite), precum şi consolidarea/ perfecţionarea deprinderilor şi priceperilor motrice de bază şi utilitar-aplicative.

2. Aplică tehnici de autoapărare/ specifice de pregătire fizică - prin parcurgerea de către elevi a temelor referitoare la: învăţarea tehnicilor de imobilizare şi conducere prin folosirea forţei, a tehnicilor de apărare împotriva loviturilor date cu pumnul, capul şi piciorul, cu diferite obiecte contondente şi tăietoare, a tehnicilor de eliberare din prinderi şi centurări etc..

În cadrul catedrei îşi desfăşoară activitatea şi A.S. ,,Dinamo Gloria" Câmpina care promovează sportul de masă şi performanţă prin: organizarea de competiţii la nivelul şcolii pentru cadre şi elevi, pregătirea elevilor pentru participarea în competiţii la diferite nivele din cadrul M.A.I., pregătirea demonstraţiilor sportive desfăşurate cu prilejul diferitelor evenimente ale şcolii. Pe parcursul ultimilor patru ani, Asociaţia Sportivă ,,Dinamo Gloria" Câmpina s-a remarcat prin obţinerea a numeroase diplome şi trofee la întrecerile sportive organizate între instituţiile de învăţământ din cadrul M.A.I.

Pentru realizarea şi înţelegerea mai profundă a acestor competenţe, catedra oferă în sprijinul elevilor lucrările:

- "Cooperarea şi Lucrul în Echipă – manual"
- "Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă – manual"
- "Instruire Militară şi Utilizarea Armamentului - manual"

Admitere 2022

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.