Ministerul Afacerilor Interne

BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR

BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR

Biroul asigură administrarea teritoriului şcolii având o suprafaţă de aproximativ 20 ha. si cele 48 de clădiri existente în acest spaţiu.

Principalele atribuţii ce revin personalului care deserveşte această structură sunt:

 • menţinerea unei stări de ordine interioară şi de curăţenie corespunzătoare a tuturor spaţiilor şi clădirilor;
 • urmărirea comportării în timp şi exploatarea judicioasă pentru fiecare clădire în parte;
 • executarea lucrărilor de întreţineri sau reparaţii la clădiri şi mijloacele fixe din dotare;
 • dotarea cu mobilier şi stare de fixaţie a fiecărei încăperi în conformitate cu destinaţia acesteia;
 • asigurarea mentenanţei tehnicii de specialitate;
 • realizarea sarcinilor de investiţii pe linia administrării patrimoniului imobiliar;
 • asigurarea utilităţilor şi raţionalizarea consumurilor acestora (energie electrică, energie termică, apă, canal, salubritate);
 • gestionarea legală a bunurilor materiale din dotarea structurii.

La nivelul biroului există următoarele ateliere, care contribuie la executarea de prestări de servicii de specialitate necesare bunei funcţionări a instituţiei:

 • atelierul de lăcătuşerie;
 • grup electrogen şi atelier de intervenţii la reţeaua proprie de electricitate;
 • atelier de sudură;
 • atelier de amenajări interioare şi exterioare;
 • atelier de tâmplărie.

 

Admitere 2020

Precizari privin admiterea in Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina

Detalii

Relatii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina.

Detalii

Agenda Conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Scolii de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina.

Detalii