Ministerul Afacerilor Interne

Administrativ

ADMINISTRATIV

Dintre toate instituţiile de învăţământ de nivel postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, şcoala de la Câmpina este cea mai mare ca existenţă, întindere şi capacitate.

An de an, promoţiile au cuprins efective de până la 1500 de elevi, cifre impresionante, care implică preocupări şi măsuri riguroase de ordin administrativ.

Pentru a trece dimensiunile şcolii pe tărâmul cifrelor, amintim că aceasta ocupă o suprafaţă de peste 20 ha, cele 48 de cladiri împreuna cu amenajările existente fiind destinate în special desfăşurării procesului de învăţământ şi activităţilor auxiliare.

Şcoala dispune de:

I. SPAŢII COMUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT

- un pavilion pentru învăţământ care cuprinde: 
    • 59 săli clase; 
    • două biblioteci a câte două săli dispunând de un fond de carte de peste 50.000 de volume. 
    • sală de internet pentru elevi. 
- două săli de predare comune cu o capacitate de 125 locuri fiecare. 
- amfiteatru EUGEN BIANU, având o capacitate de 250 locuri. 
- studio TV şi televiziune cu circuit închis; 
- sală de pregătire metodică; 
- sală de videoconferinţe (E-LEARNING); 
- sală de conferinţe; 
- laborator psihologic; 
- sală de pregătire în domeniul S.S.M. şi P.M.; 
- sală de pregătire logistică şi financiar; 
- clubul şcolii.

II SPAŢII DESTINATE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE SPECIALITATE

A. EDUCAŢIE FIZICĂ, AUTOAPĂRARE ŞI INSTRUCŢIA TRAGERII

- două poligoane de tragere permanent acoperite ; 
- sală de specialitate pentru instrucţia tragerii ; 
- poligon antrenament în aer liber pentru trageri; 
- sală de jocuri sportive;
- sală pentru autoapărare; 
- sală de forţă; 
- terenuri de sport în aer liber: 
    • două terenuri de fotbal; 
    • teren de minifotbal; 
    • teren de handbal; 
    • teren de baschet; 
    • teren de volei; 
    • teren de tenis de câmp; 
- pistă pentru atletism; 
- pistă cu obstacole.

B. INVESTIGAŢII CRIMINALE. 

- sală de specialitate (arme);

C. PREGĂTIRE JURIDICĂ ŞI CRIMINALISTICĂ

- sală specialitate drept; 
- sală specialitate poliţie rutieră; 
- poligon pentru conducerea autovehiculelor în situaţii deosebite; 
- trei laboratoare criminalistice; 
- patru săli aplicaţii practice pentru criminalistică; 
- poligon pentru ridicarea urmelor de pe diferite tipuri de sol;

D. PREGĂTIRE POLIŢIENEASCĂ

- sală de specialitate tactică poliţienească; 
- sală pentru simulatorul de tragere şi aplicatii tactice; 
- două săli de aplicaţii tactice; 
- poligon pentru aplicaţii tactice.

E. ŞTIINŢE SOCIO-UMANE, LIMBI STRĂINE ŞI INFORMATICĂ

- sală de analiză tranzacţională; 
- complex multifuncţional, compus din şapte săli de clase, destinat învăţării limbilor străine şi comunicării publice; 
- patru laboratoare de informatică.

III. ALTE SPAŢII DESTINATE BUNEI FUNCŢIONĂRI A ŞCOLII

- pavilion administrativ (comandament); 
- patru pavilioane destinate cazării elevilor; 
- pavilion cazare cursanţi; 
- bloc alimentar cu cinci săli de mese; 
- popotă; 
- pavilion destinat asistenţei medicale, cuprinzând cabinete medicale de specialitate, laborator de analize şi staţionar; 
- capelă ortodoxă; 
- muzeul agentului de poliţie; 
- sală de relaţii internaţionale; 
- parc auto; 
- ateliere de reparaţii de specialitate (comunicaţii şi informatică, auto, armament,croitorie,spălătorie, frizerie, tâmplărie, electric, lăcătuşerie, sudură, amenajări interioare); 
- spatii de depozitare.

Spaţiile destinate procesului instructiv educativ au fost modernizate în întregime, sunt dotate cu tehnica şi aparatura necesară unui învăţământ de calitate, aplicat, care să răspundă exigenţelor de pregătire la nivel naţional şi european. Complexul de clădiri destinat cazării elevilor are o capacitate optimă de 1000 de locuri.

Dormitoarele sunt dispuse şi mobilate astfel încât să răspundă cerinţelor actuale de confort.

Spaţiile destinate pregătirii şi servirii hranei sunt dotate cu echipamente de ultimă generaţie şi sunt deservite de personal calificat.

Sălile de mese dispun de 1200 locuri, iar accesul elevilor la masă se face printr-un sistem computerizat.

Asigurarea suportului logistic (echipamente de comunicaţii şi informatică, audio-video, transport, armament geniu-chimic, foto, criminalistic, etc) necesar desfăşurării programului de formare, pregătire şi perfecţionare al agenţilor de poliţie este asigurat de structurile de Comunicaţii - Informatică şi Tehnic.

Admitere 2022

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.